Gegevensbescherming

Deze website is een aanbod van de firma Frusano GmbH:

Frusano GmbH
Kolonnenstr. 8
10827 Berlin

dataprivacy@frusano.com

Ons bedrijf is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze homepage is een belangrijke zorg voor ons en heeft de hoogste prioriteit.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens vindt plaats in het kader van de wettelijke voorschriften zoals de Wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Telemediawet (TMG) en andere voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, waarover u uitgebreide informatie kunt krijgen, bijvoorbeeld op www.datenschutz.de Hieronder leggen we u uit welke informatie we tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Verzameling en verwerking van gegevens, eventueel persoonsgegevens

Elke keer dat een gebruiker een pagina van deze website opent en elke keer dat een bestand wordt opgehaald, worden de naam van het opgehaalde bestand, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het succes van het ophalen, het IP-adres dat op dat moment door uw pc wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc in een logbestand opgeslagen. Het verzamelen en opslaan gebeurt alleen in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm en laat geen enkele conclusie over u als natuurlijk persoon toe. De opslag is alleen voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

Aanvullende persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres wordt niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie die u hebt aangevraagd, een enquête, een prijsvraag, voor de uitvoering van een contract of een informatieverzoek. Bij het initiëren, afsluiten, behandelen en terugdraaien van een koopovereenkomst verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking heeft gesteld, d.w.z. om aan uw wensen en eisen te voldoen, in het bijzonder om de met u gesloten overeenkomst te verwerken, voor correspondentie in verband hiermee of om uw aanvraag te beantwoorden. Als dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen, geven wij uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres door aan het transportbedrijf dat met de levering belast is. Met straat, postcode, stad en land (maar zonder naam) worden de geo-coördinaten van het adres bepaald en opgeslagen met behulp van een Google API service. Voor de verwerking van de betalingen geven wij de noodzakelijke betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst. In het geval van een aanzienlijke betalingsachterstand (en alleen dan) geven wij uw adres-, contact- en contractgegevens door aan een door ons ingeschakelde incassobedrijf, dat verplicht is de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en de gegevens alleen mag gebruiken voor het innen van de vordering.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verkocht of op andere wijze overgedragen aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen gebruik maken van de diensten van derden, worden de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming in acht genomen.

Uw gegevens worden na de volledige uitvoering van het contract geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een verder gebruik van de gegevens.

Intrekking van de toestemming, verwijdering en informatie, contactpersoon

Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonlijke gegevens of indien deze onjuist zijn geworden, zullen wij uw gegevens op uw aanwijzing verwijderen, corrigeren of blokkeren conform de wettelijke bepalingen. Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunt u contact opnemen met het adres dat bovenaan deze pagina staat vermeld.

Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke gegevens; generatie van cookies; hulpprogramma's; actieve inhoud

Wanneer u onze website/websites bezoekt, is het mogelijk dat door ons geïnitieerde informatie op uw computer wordt opgeslagen in de vorm van een zogenaamde "cookie", die ons in staat stelt om uw computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze homepage. Cookies stellen ons onder andere in staat om een website aan te passen aan uw wensen.

Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stelt u uw internetbrowser zo in dat deze cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw internetbrowser.

Als u onze site verlaat via een link en zo externe sites bereikt, is het mogelijk dat er ook cookies worden geplaatst door geadresseerden van de aangeklikte doelsite. Wij zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor deze cookies. Voor het gebruik van dergelijke cookies en de informatie die erop is opgeslagen, kunt u hun verklaringen inzake gegevensbescherming vergelijken.

Java Applets, Active-X-Controls en Java Script kunnen worden gebruikt voor het aanbieden van dit internetaanbod. Als u deze hulpprogramma's of actieve inhoud om veiligheidsredenen niet wilt gebruiken, dient u de betreffende instelling in uw browser te deactiveren.

Gebruik van webanalyse-instrumenten

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google reCAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende gegevensbeveiliging tijdens de verzending van formulieren, gebruiken wij in bepaalde gevallen de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. Dit dient in de eerste plaats om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijk persoon wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door een machine en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA naar Google. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. kunt u terecht op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Social Media Plugins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") en de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De plugins (niet de pixel) zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in van Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel heeft of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of een commentaar te geven, wordt deze informatie ook direct naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (Facebook Ads) bepalen, d.w.z. om gerichte advertenties voor de gebruiker weer te geven.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals voor uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php/

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook het laden van de Facebook-plugins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de "Facebook Blocker" of met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).

Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde social plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De Plugins zijn bijvoorbeeld te herkennen aan knoppen met het "+1" teken op een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins

Als u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plugin wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Google+ profiel heeft of op dat moment niet bij Google+ bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Google+ bent ingelogd, kan Google het bezoek aan onze website direct aan uw Google+ profiel toewijzen. Als u met de plugins werkt, bijvoorbeeld door op de "+1"-knop te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een Google-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Google+ gepubliceerd en aan uw contactpersonen getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde informatie direct aan uw profiel op Google+ koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Google+ afmelden. U kunt ook het laden van Google-plugins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijv. met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).

Frusano wedstrijd op Facebook

De Frusano sweepstakes zijn niet verbonden met Facebook en worden op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

Externe links

Voor zover wij vanuit ons internetaanbod verwijzen of linken naar websites van derden, kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van deze websites. Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door derden, dient u de respectieve aangeboden verklaringen inzake gegevensbescherming afzonderlijk te controleren.

Veiligheidsadvies

Wij stellen alles in het werk om alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden of het publiek. We willen er echter op wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.