Oligosaccharide

Oligosachariden (meervoudige suikers) zijn over het algemeen ketens van enkelvoudige suikermoleculen. In ons geval zijn het ketens van glucosemoleculen, die ontstaan door de enzymatische splitsing van zetmeel. Het proces wordt zodanig gestuurd, dat de omzetting van zetmeel naar glucose niet volledig is, zodat het naast glucose, maltose ook langere glucoseketens bevat. Deze glucoseketens zijn toegestaan bij HFI en FM. Vergeleken met zuivere glucose bewegen onze oligosachariden zich trager in het bloed, omdat de ketens van het organisme eerst in glucosemoleculen moeten worden omgezet, voordat opname in het bloed kan plaatsvinden. Het hoge gehalte aan oligosachariden maakt onze glucosesiroop fysiologisch waardevoller.

Achter de term ‘Oligosachariden’ kunnen ook andere soorten meervoudige suikers schuilgaan, zoals bijvoorbeeld fructoseketens, die recentelijk vaak gebruikt worden in magere yoghurt om de structuur te verbeteren. Over dit soort oligosachariden wordt gezegd dat ze moeilijk verteerbaar zijn en het gebruik van grote hoeveelheden kan leiden tot diarree, vooral bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Hier is bij HFI of FM uiterste voorzichtigheid geboden.

Helaas worden vaak verschillende soorten oligosachariden bij elkaar gegooid, wat ertoe leidt dat de goed verteerbare, natuurlijke oligosachariden (ketens van glucose) ten onrechte in diskrediet geraken.