Verschillen tussen veganistisch en vegetarisch

Veganisten verwerpen elke vorm van consumptie van dierlijke producten. Dit omvat niet alleen het afzien van yoghurt, kaas en co., maar ook van wol, leer, zijde en dons. Cosmetica en schoonmaakmiddelen zijn ook taboe als ze dierlijke ingrediënten bevatten of als de compatibiliteit ervan op dieren is getest.

Vegetariërs onthouden zich van vlees, meestal uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover dieren. Ecologische en gezondheidsredenen spelen vaak ook een rol. De Vebu, een belangengroep voor veganisten en vegetariërs in Duitsland, schat het aantal vegetariërs in Duitsland op meer dan 7 miljoen.

Er zijn talrijke varianten van vegetarisme:

  • De "klassieke" vegetariër wordt ook wel een "ovo-lacto-vegetariër" genoemd. Hij eet noch vlees, noch gevogelte, noch vis. Eieren, melk en zuivelproducten staan echter wel op hun menu.
  • De ovo-vegetariër eet eieren, maar geen vlees, gevogelte en vis, noch melk en zuivelproducten.
  • De lacto-vegetariër eet melk en melkproducten, maar geen vlees, gevogelte en vis, en geen eieren.
  • De ovo-lacto-pesce vegetariër vermijdt vlees en gevogelte, maar eet wel vis (en ook eieren en zuivelproducten).
  • Flexitariërs zijn een groeiende groep. Zij eten overwegend vegetarisch, maar af en toe ook vlees van goede kwaliteit.
  • Sommige mensen vermijden donker vlees, maar eten wel gevogelte en vis. Af en toe worden ze semi-vegetariërs genoemd.

Analoog aan deze subgroepen van vegetariërs, bestaat er ook een subgroep onder de veganisten: de frutariërs. Zij houden zich aan nog strengere regels dan andere veganisten. Frutariërs eten voornamelijk fruit, noten en zaden. Ze streven ernaar geen enkele plant kwaad te doen - daarom eten ze, in extreme gevallen, alleen gevallen fruit. Volgens de strenge leer zijn zelfs veel groenten taboe voor frutariërs: aardappelen en wortelen, bijvoorbeeld, groeien in de grond. Ze kunnen alleen worden geoogst door de plant te beschadigen of zelfs te vernietigen. Frutariërs verwerpen dit. Officiële schattingen van het aantal frutariërs in Duitsland bestaan niet.