Mogelijke oorzaken van prikkelbare darm syndroom

Het Prikkelbare Darm Syndroom (IBS) is een functionele maagdarmstoornis. Andere namen zijn prikkelbare darm syndroom (IBS), prikkelbare darm syndroom (IBS), prikkelbare darm syndroom (IDS) en prikkelbare darm syndroom (IBS).

Het prikkelbare darm syndroom is een zogenaamde functionele darmziekte. Dit betekent dat de functie van het orgaan "darm" verstoord is, maar dat er geen schade is aan het eigenlijke orgaan, de darm.

De diagnose van het prikkelbare darm syndroom of de uitsluiting van andere darmziekten wordt meestal gesteld met behulp van veel verschillende onderzoeken. Maag- en darm-endoscopieën, echo-onderzoeken en bloedanalyses behoren tot de standaard diagnostische procedures. Als bij deze onderzoeken geen organische oorzaken voor de prikkelbare-darmsymptomen van de patiënt worden gevonden, blijft de diagnose prikkelbare-darmsyndroom bestaan.

Oorzaken van prikkelbare darm syndroom

Het zoeken naar de mogelijke oorzaken van het prikkelbare darm syndroom is erg moeilijk. Er is geen ENKELE oorzaak van prikkelbare darm syndroom. Het is echter bewezen dat gevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen veel IBS-symptomen kan veroorzaken.

Echte voedselallergieën zijn zeldzaam, maar heel vaak lijden patiënten met IBS aan ten minste één voedselintolerantie. Fructose-intolerantie komt bijzonder vaak voor. De symptomen van IBS worden veroorzaakt door onvolledig geabsorbeerde fructose. De symptomen treden dan zeer specifiek op, d.w.z. uitsluitend na het eten van het overeenkomstige voedingsmiddel. Buikpijn, winderigheid en diarree komen bij fructose-intolerantie vooral voor na het eten van fruit of na maaltijden die suiker bevatten.

Studies tonen aan dat bij 74% van de patiënten met IBS en fructosemalabsorptie er een verbetering van de IBS-symptomen optreedt wanneer fructose in het dieet wordt vermeden. Ook van de zogenaamde eliminatiediëten, het vermijden van bepaalde voedingsbestanddelen (bv. FODMAP), is aangetoond dat ze de IBS-symptomen verlichten.

De juiste keuze van geschikte voedingsmiddelen kan dus een echte winst betekenen voor de levenskwaliteit bij alle prikkelbare darmklachten!

De typische prikkelbare darm symptomen

Aangenomen mag worden dat in de meeste landen ongeveer 5-11% van de wereldbevolking aan IBS lijdt.

Typische IBS-symptomen zijn terugkerende winderigheid met of zonder opgeblazen gevoel, constipatie en/of diarree, alsook buikkrampen, opgeblazen gevoel en oprispingen, brandend maagzuur en misselijkheid. Buikpijn, die meestal verdwijnt na de ontlasting en wordt ervaren als drukkend, stekend of krampend, frequente aandrang om te poepen en het gevoel dat de darmen niet goed kunnen worden geleegd tijdens de ontlasting.
De symptomen verdwijnen meestal 's nachts, maar ze zijn een echte last, vooral overdag. Het is ook typisch dat de prikkelbare darmsymptomen elkaar afwisselen. Het kan voorkomen dat iemand niet alleen last heeft van constipatie of diarree, maar over beide symptomen afwisselend klaagt.

We kunnen dus onderscheid maken tussen verschillende soorten prikkelbare darm syndroom: Patiënten met prikkelbare-darmsyndroom diarree als hoofdsymptoom, patiënten met prikkelbare-darmsyndroom constipatie als hoofdsymptoom en patiënten met prikkelbare-darmsyndroom waarbij constipatie en diarree elkaar afwisselen. Alle types kunnen ook winderigheid en pijn hebben naast of uitsluitend.

Andere klachten die geen verband houden met het maagdarmkanaal maar wel vaak voorkomen bij IBS zijn neiging tot hoofdpijn (inclusief migraine), rugpijn, gewrichtsproblemen, slaapstoornissen, angst en depressieve stemmingen.

Wanneer wijzen de typische prikkelbare-darmsymptomen zoals buikpijn, winderigheid, diarree en constipatie eigenlijk op het prikkelbare-darmsyndroom?

In de regel moet aan elk van de volgende drie criteria zijn voldaan om de diagnose prikkelbare darm syndroom te kunnen stellen:

1. de symptomen moeten chronisch zijn, d.w.z. zij moeten ten minste drie maanden aanwezig zijn en de arts en de patiënt moeten ze duidelijk in verband kunnen brengen met de darm. Prikkelbare darmklachten kunnen gepaard gaan met een verandering van de stoelgang (diarree en/of verstopping), maar dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn.

2. de symptomen zijn zo duidelijk waarneembaar dat zij de levenskwaliteit van de patiënt beperken. De zogenaamde stemmingsstoornissen daarentegen zijn slechts in geringe mate uitgesproken en treden slechts met tussenpozen op, vooral in bepaalde situaties (stress, verkeerde voeding) en hebben niets te maken met IBS.

3. er mogen geen andere ziekten zijn die symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van IBS.